Privacy verklaring

Charles Gaillard, gevestigd aan Rue du Plana 562B, 26400 Divajeu-Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Charles Gaillard
562B Rue du Plana
26400 Divajeu - Frankrijk
Tel: 06 11 41 72 83

Functionaris Gegevensbescherming Charles Gaillard. Hij is te bereiken via de deze link.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Charles Gaillard verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruikmaken van mijn diensten, die mijn nieuwsbrief lezen of die met mij communiceren via telefoon, e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn of de website.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die actief door de betreffende persoon aan mij worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, via email en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via de contactpagina op deze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Charles Gaillard verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact te kunnen opnemen via telefoon of email indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van mijn nieuwsbrief
  • Om te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Charles Gaillard neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Charles Gaillard) tussen zit.
Charles Gaillard gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress - het Content Management Systeem waarin deze website is gebouwd
  • Vimexx - het hostingbedrijf waar de website draait
  • Google Analytics - voor het verzamelen van anonieme bezoekersgegevens waarmee de website verbeterd wordt
  • Mailer Lite - voor het verzamelen en beheren van inschrijvingen en het verzenden van nieuwsbrieven
  • Hubspot - voor het beheren van klantcontacten

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Charles Gaillard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Charles Gaillard verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Charles Gaillard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Charles Gaillard gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. 

De gegevens die via de analytische cookies worden verzameld zijn volledig anoniem en deze worden niet gedeeld met derden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Charles Gaillard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je de persoonsgegevens die ik van jou heb in een bestand naar jou kan sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf regelen op de website.

Charles Gaillard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

verzoek tot inzage of verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.