Google Lighthouse: wat is het en is het belangrijk voor mij?

    16/05/2022  

Dit artikel heb ik geschreven voor klanten van mij die een serviceplan Lite+ of hoger hebben afgesloten. In de rapportage over het gepleegde onderhoud geef ik ook informatie over de Lighthouse score. Dat is voor de meeste mensen best een moeilijke materie en daarom hieronder een beknopte uitleg van de betekenis van de diverse onderdelen.

Wat is Google Lighthouse

Bij SEO gaat het om drie dingen: de techniek, de inhoud en de autoriteit van je website.

Google Lighthouse is een tool van Google waarmee gemeten kan worden hoe de website qua techniek volgens Google presteert. Deze door Google gemeten prestatie telt in hoge mate mee voor de SEO van de website!

Let op dat de resultaten berekend worden voor desktop en voor mobiel. De Performance score van mobiel is vrijwel altijd lager dan die van desktop. In zijn algemeenheid adviseer ik je actie te nemen als je website bij herhaling scores heeft van 0 tot 49. Neem in dat geval contact op met de bouwer van je site of mail mij.

De onderdelen van Lighthouse

In het plaatje zie je dat er 4 onderdelen zijn die van belang zijn. In dit artikel bespreek ik de onderdelen.
Het gevaar met scores is dat het een eigen leven gaat leiden en dat je probeert zo hoog mogelijk te scoren. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat zolang je niet in het rood zit er geen onmiddellijke actie nodig is. Onthoud dat Google Lighthouse over de techniek gaat Ên niet over de inhoud van je website. 

1. Performance

Onder deze noemer vallen zaken die te maken hebben met de snelheid van de website. Je kunt denken aan de prestatie van de webserver (van je hosting) en laadtijd en reactiesnelheid van de website.

Lighthoue-performance-onderdelen

First Contentful Paint
De First Contentful Paint (FCP) geeft aan hoe lang het duurt voordat de eerste content weergegeven wordt op de website. Het is belangrijk dat de FCP kort is want het is voor je bezoeker het moment waarop de site begint te laden en er inhoud wordt getoond.

FCP van 0 - 2 seconden: goede score.
FCP van 2 - 4 seconden: gemiddelde score.
FCP van 4 seconden en langer: slechte score en hier moet je echt wat aan doen.

Speed Index
De Speed index geeft de laadsnelheid van de website aan. Dus hoe lang het duurt voordat een pagina geladen is.

Speed Index: 0 - 4.3 seconden is goed.
Speed Index: 4.4 - 5.8 seconden is gemiddeld.
Speed Index: hoger dan 5.8 sec. is langzaam (vooral belangrijk voor mobiel).

Largest Contentful Paint
De Largest Contentful Paint (LCP) meet hoe lang het duurt om het grootste content element (bijvoorbeeld de 'hero-afbeelding', titeltekst e.d.) op de website weer te geven. Voor een bezoeker lijkt de website dan volledig geladen.

Een LCP van 0 - 1.2 seconden is een goede score.
Een FCP van 1.1 - 1.7 seconden is gemiddeld.
Een FCP van 1.7 - 2.4 seconden kan ermee door.
Een FCP van 2.4 seconden en langer is een slechte score.

Time To Interactive
Met Time To Interactive (TTI) wordt aangegeven hoe lang het duurt voordat de bezoeker een actie op de website kan uitvoeren. Meestal lijkt het of de content op de pagina al volledig geladen is, maar onder de motorkap worden er dan nog onderdelen geladen die nodig zijn voor het volledig functioneren van de website. Time To Interactive meet hoelang het duurt totdat de website volledig functioneel te gebruiken is.

Een TTI minder dan 3.8 seconden is goed.
Een TTI tussen 3.8 - 7.5 is gemiddeld.
Een TTI van meer dan 7.5 seconden is slecht en vraagt om actie.

Total Blocking Time
De Total Blocking Time (TBT) geeft aan hoe lang het duurt tussen First Contentful Paint en Time to Interactive.

Een TBT van 0 - 300 ms is goed.
Een TBT van 300-600 ms is gemiddeld.
Een TBT van meer dan 600 ms is slecht.

Cumulative Layout Shift
Cumulative Layout Shift (CLS) geeft aan of zichtbare elementen bewegen. Bijvoorbeeld een afbeelding of een tekstvak dat tijdens het laden van de pagina lijkt te verspringen.

Een CLS van minder dan 0.1 seconde is goed.
Een CLS van 0.1 - 0.25 seconden is gemiddeld.
Een CLS van 0.25 seconden en langer is slecht.

lighthouse-accessibility

2. Accessibility

Voor Google is het belangrijk dat websites goed toegankelijk zijn.  Elementen waar Google waarde aan hecht zijn de toegankelijkheid voor mindervaliden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om websiteteksten voor te lezen. In dat geval worden de Alt teksten van een afbeelding voorgelezen. Als je ALT teksten leeg laat  weet een bezoeker niet wat er op de afbeelding staat. En dat levert strafpunten op van Google, omdat Google ook voor mindervaliden de beste content wil laten zien. 

3. Best Practises

Het onderdeel Best Practices gaat over technische aspecten van de website die te maken hebben met de veiligheid van de website. Bijvoorbeeld  of HTTPS wordt gebruikt en of de website gebruikmaakt van veilige bronnen. Scoort de website laag? Neem dan contact op met je webbouwer.

4. SEO

Lighthouse voert verschillende tests uit om vast te stellen hoe goed een website door zoekmachines kan worden gecrawld en in de zoekresultaten kan worden weergegeven. Deze Lighthouse tests die Google omschrijft als "SEO" zijn belangrijk; iedereen met een website die niet de maximale score haalt, moet de nodige aanpassingen maken. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Chat openen
Hoi 👋
Kan ik je helpen? Open dan de chat.
 

Success message!
Warning message!
Error message!